ПІКІР XAT

«ГЕОКЕН» ғылыми-өндірістік орталығы» ЖШС Қазақстан Республикасының Ақтөбе, Қостанай облыстарында «ERG Exploration» ЖШС тапсырысы бойынша электрлік барлау жұмыстарын жүргізді. Зерттеу жұмыстары әлеуетті полиметал кен орындарын анықтау мақсатында жүргізілді.

Техникалық тапсырмаға сэйкес электрлік барлау 8 телімдерінде жүргізілді. Зерттеу 2022 жылдың маусым-қыркүйек айы аралығында жасальшды. Электрлік барлау жұмыстары 119.7 қума километрді кұрады.

Жоба аясындағы жұмыстар заманауи, ең озық мамандандырылған технологиялар мен багдарламалық өнімдерді қолдану арқылы жүзеге асырылды. Мағлұматтарды тіркеу үшін GDD Instrumentation GRx8-32, Txll-5 кешені қолданылды. Топографиялық жұмыстар Trimble R12 жүйесімен орьшдалды.

Жұмыс нэтижесінде 3D электрлік моделъдер, элеуетті полиметалл кен орындарының аумақтары анықталып, бұргылау үшін ұңғымалар орындары ұсынылды. Жиналған электрлік барлау деректері басқа геологиялық жэне геофизикалык мэліметтермен үйлесімде геологиялық картаға түсіру үшін пайдаланылды жэне жұмыс аймагьшьщ геологиялық Кұрылымының мэселелерін шешуге жэне перспективальщ объектілерді анықтауға негұрлым негізделген көзқарасқа мүмкіндік берді.

«ГЕОКЕН ҒӨО» ЖШС жұмыс істеу барысында өзін электр барлау жұмыстарын сапалы жэне уақтылы орындау үшін қажетті адам ресурстары, заманауи жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз ету бар сенімді серіктес ретінде танытты.

Құрметпен, бас директор А.Ж. Шалабаев

ERG Exploration