Экологиялық жұмыстар

Адам ағзасына радиациялық әсер табиғи радиоактивтiлiктiң ұдайы әрекет етуінің, сондай-ақ үлкен қалалар мен өнеркәсіп орталықтарында жасанды түрде жасалған сәулелену көздерiне байланысты болады. «ГЕОКЕН» ҒӨО далалық радиоэкологиялық өлшеулер жүргізеді, сынамаларға спектрометриялық және радиохимиялық талдаулар жасайды.

Шешілетін негізгі міндеттер:

  • Радиоэкология;
  • Таяз электрлік барлау;
  • және тағы басқалар.

Қосымша ақпарат немесе кеңес алу үшін ГЕОКЕН мамандарына хабарласыңыз.