Картография және ГАЖ

Геологиялық-геофизикалық ақпаратты басқару тиімділігіне қойылатын талаптардың артуы ақпараттық қамтамасыз ету жүйелерін үздіксіз жетілдіруді талап етеді. Оның алғы шарты компьютерлік технологиялар мен ақпараттық технологиялардың жоғары деңгейі болып табылады

Тәжірибе көрсеткендей, диаграммалар, кестелер және цифрлық тақырыптық карталар түрінде объектілердің кеңістіктегі орналасуы және олардың күйі туралы сенімді ақпаратты беруге арналған географиялық ақпараттық жүйе (ГАЖ) ғана тапсырманы тиімді орындай алады.

Жұмыстың негізгі түрлері:

 • Кеңістіктік мәліметтерді өңдеу және құру;
 • Тақырыптық деректерді жинау, цифрландыру және өңдеу;
 • Электрондық картографиялық мәліметтер базасын құру және тақырыптық карталарды құрастыру;
 • Ағымдағы геологиялық және геофизикалық зерттеулердің ГАЖ қолдауы.

Ең маңызды жобалар:

 • 2017 жыл Қорғантас және Балқаш-Сарышаған учаскелеріндегі жерүсті геофизикалық жұмыстарды ГАЖ қамтамасыз ету;
 • 2003-2017 жж Қашаған, Қаламқас және т.б. кен орындарында теңіз геофизикалық және гидрографиялық зерттеулерді, навигациялық-геодезиялық жұмыстарды ГАЖ қамтамасыз ету;
 • 2017 ж. Балқаш-Сарышаған учаскесіндегі әуе геофизикалық зерттеулерін ГАЖ қамтамасыз ету;
 • 2017 ж. Үндістандағы әлеуетті геологиялық аудандарда аэрогеофизикалық зерттеулерге ГАЖ қолдауы;
 • 2008-2016 жж Қашаған кен орнындағы жыл сайынғы батиметриялық барлауды ГАЖ қолдауы;
 • 2016 Қашаған кен орнындағы аралдар мен құрылымдардың айналасындағы батиметриялық зерттеулерге ГАЖ қолдауы;
 • 2013-2015 жж Қашаған кен орнындағы құбырлар мен кабельдерді тексеру бойынша жұмыстарға ГАЖ қамтамасыз ету;
 • 2016–2017 Сандық болжамды-іздестіру базасын құру және Жайылма шұңқырында (Қарағанды ​​облысы) Pb-Zn қабаттасатын SEDEX типті стратиформды кен орындарын іздеу әдістерінің тиімді кешенін әзірлеу;
 • 2016 Кеңістіктік мәліметтерді өңдеу және құру, жобаның тақырыптық карталарын құрастыру: Қаражанбас учаскесінде ресурстық базаны ұлғайту мақсатында барлау жұмыстарын жүргізу үшін өткен жылдардың геологиялық-геофизикалық материалдарын кешенді талдау;
 • 2016 ж. «Васильков ауданы бойынша әуе геофизикалық зерттеулер кешенін жүзеге асыру және алынған мәліметтерді түсіндіру» жобасы бойынша геофизикалық зерттеулерді ГАЖ сүйемелдеу;
 • 2015 ж. «Амангелді кен орнының және іргелес аумақтың құрылымдық горизонттарының цифрлық үлгілерін дайындау» жобасы бойынша кеңістіктік деректерді өңдеу және құру;
 • 2014-2015 жж ГАЖ-200 бойынша жетілдірілген аэрогеофизикалық зерттеуін жүргізу, геофизикалық зерттеулерді ГАЖ сүйемелдеу және жобаның тақырыптық карталарын құрастыру;
 • 2014 Қаламқас-Құлтай құбыры бағыты бойынша теңіз геофизикалық зерттеулері мен теңіз түбін зерттеу үшін ГАЖ қолдауы.

Қосымша ақпарат немесе кеңес алу үшін ГЕОКЕН мамандарына хабарласыңыз.