CG-6

Гравибарлау

• Тұзды күмбезді құрылымдардың морфологиясын зерттеу;
• Іргетас төбесін модельдеу;
• Мұнай және газ, қатты пайдалы қазбалар үшін перспективалы геологиялық құрылымдарды анықтау;
• Метаморфизм аймақтарын, үзілістерді анықтау және картаға түсіру;
• Көмірсутек кен орындарын игеру кезіндегі геодинамикалық мониторинг.


magnetic_survey

Магниттік барлау

• ҰҰА көмегімен магнитометриялық түсіру;
• Аэромагниттік түсіру және градиометриялық түсіру;
• Теңіз магнитометриялық түсірілімі;
• Жердегі магнитометриялық түсіру;
• Жарылмаған оқ-дәрілерді іздеу;
• Археологиялық нысандарды зерттеу;
• Магниттік өрістің сандық деректерінің массивін құру және т.б.


Электрлік барлау

• Индукцияланған поляризация әдісі (ВП-ДЭЗ,ВП-СГ, векторлық ВП);
• Аудио және магнитотеллурлық зондтау (MT,AMT,CAMT);
• Жиілікті зондтау әдісі;
• Зарядтау әдісі;
• Электромагниттік зондтау әдісі (МПП,ЗСБ);
• Ұңғымаларды электрлік барлау;
• ZOND бағдарламасының көмегімен электрлік, магниттік және гравибарлау деректерін кешенді талдау;
• Инверсиялық модельдерді есептеу, 3D модельдеу.


Аэрогеофизикалық зерттеулері

• Аэромагниттік және магнитоградиометриялық түсіру;
• Аэрогамма-спектрометриялық түсіру;
• Аэрогравиметриялық түсіру;
• Кешенді аэрогеофизикалық зерттеу;
• Мәліметтерді кешенді өңдеу және талдау.


Теңіз жұмыстары

• Теңіз гравитациялық-магниттік түсірілімі;
• Бүйірлік сканермен теңіз түбін зерттеу;
• Тау түбінің геологиялық құрылымын сейсмоакустикалық зерттеу;
• Теңіздегі бұрғылау платформаларының орнын ауыстыру кезінде навигациялық қолдау;
• Су астындағы бейнебақылау;
• Теңіз құрылыстары мен коммуникациялар құрылысын бақылау;
• Кез келген күрделіліктегі батиметриялық түсіру;
• Теңізде және транзиттік аймақта геотехникалық зерттеулер;
• Теңіз түбі мен түбіндегі шөгінділердің геологиялық құрылымын зерттеу;
• Мұз ойықтарын зерттеу;
• Құбырларды/кабельдерді тексеру;
• Жарылмаған оқ-дәрілерді іздеу.


Инженерлік зерттеу

• Инженерлік-геодезиялық іздеулер;
• Инженерлік-геологиялық зерттеулер;
• Геотехникалық зерттеулер;
• Инженерлік және гидрометеорологиялық барлау;
• Электрометриялық зерттеулер;
• Зертхана қызметтері.


Data Interpretation

Мәліметтерді талдау

• 2D және 3D геологиялық модельдеу;
• Бассейндік модельдеу;
• және тағы басқалар.


Картография және ГАЖ

• Кеңістіктік мәліметтерді өңдеу және құру;
• Тақырыптық деректерді жинау, цифрландыру және өңдеу;
• Электрондық картографиялық мәліметтер базасын құру және тақырыптық карталарды құрастыру;
• Ағымдағы геологиялық және геофизикалық зерттеулердің ГАЖ қолдауы.


Жер қойнауының мониторингі

• Жоғары дәлдіктегі спутниктік бақылаулар (дискретті және үздіксіз);
• II дәрежелі дәлдіктегі нивелирлеу;
• Жоғары дәлдіктегі гравиметриялық өлшемдер;
• Синтезделген апертурамен радиолокациялық түсірім талдауы(InSAR);
• Үздіксіз сейсмологиялық мониторинг;
• Іргелі геодезиялық және геофизикалық пункттерді салу және төсеу;
• Жер қойнауы күйінің геодинамикалық мониторингі бойынша бағдарламаларды әзірлеу.


geodesy

Геодезиялық жұмыстар

• Әртүрлі масштабтағы топографиялық түсіру;
• Құрылыс жұмыстарын геодезиялық қамтамасыз ету;
• Геофизикалық және геологиялық жұмыстарды геодезиялық қамтамасыз ету;
• Жер асты коммуникацияларын іздеу және зерттеу;
• Атқарушылық түсірілім;
• 3D лазерлік сканерлеу;
• Әртүрлі объектілердің геодинамикалық мониторингі;
• Навигациялық қолдау;
• Геодезиядағы супервайзерлік қызметтер.


Ұңғымаларды геофизикалық зерттеу

Ұңғымаларды геофизикалық зерттеу

• Магниттік сезімталдық каротажы;
• Индукцияланған поляризация каротажы;
• Электрлік каротаж (КС және ПС);
• Гаммакаротаж;
• Инклинометрия;
• Кавернометрия.Экологиялық жұмыстар

• Радиоэкология;
• Таяз электр барлау;
• және тағы басқалар.


Консультациялық қызметтер

• Супервайзерлік бақылау;
• Жобаларды сараптау;
• Консультациялар;
• Жұмыс бағдарламаларын жасау;
• және тағы басқалар.