Сапа саласындағы «Геокен» ҒӨО саясаты

«ГЕОКЕН» ҒӨО геологиялық-геофизикалық жұмыстар, инженерлік іздестіру және басқа да қызмет салаларында өз қызметін жоғары кәсіби деңгейде жүзеге асырады, көп жылдық тәжірибе мен заманауи технологияларды пайдалана отырып, тұрақты мониторинг пен бизнес-процестерді нақты ұйымдастыру негізінде тұтынушылардың қанағаттануын барынша арттыруға ұмтылады.

Ол үшін біз мыналарға міндеттенеміз::

 • Тұтынушының ең жоғары қанағаттануы және ұзақ мерзімді қарым-қатынастарды дамыту үшін қызметтеріміздің сапасын үнемі жақсарту;
 • Аппараттық құралдарды, жабдықтарды, бағдарламалық қамтамасыз етуді және ғылыми орталықтарды өндірушілермен ғылыми-техникалық байланыстарды сақтау;
 • Іскерлік мәдениеттің жоғары деңгейін және орындаушылық тәртіпті қамтамасыз ету;
 • «ГЕОКЕН» ҒӨО қызметіне қатысты Қазақстан Республикасы заңнамасының нормалары мен талаптарын, халықаралық, мемлекеттік, салалық стандарттар мен нормаларды сақтауға;
 • Қызметкерлерді оқыту, олардың әлеуетін жақсарту және дамытуға көмектесу, тәжірибесін пайдалану;
 • Біріктірілген басқару жүйесін үздіксіз жетілдіру.

«ГЕОКЕН» ҒӨО еңбекті қорғау және қауіпсіздік саласындағы саясаты

Компания өз қызметкерлеріне, сондай-ақ олардың қызметі әсер ететін тұлғаларға қатысты қауіпсіздік, еңбекті қорғау, денсаулық және қоршаған ортаны қорғау (ҚЕДҚҚ) менеджмент жүйесінің талаптарының сақталуына басымдық береді, жүйенің жұмыс тәртібінде сақталуын қамтамасыз етеді

  Қойылған мақсаттарға жету үшін басымдық тәртібі:

 • өмір мен денсаулықты қорғау;
 • қоршаған ортаны қорғау;
 • мүлікті қорғау.

Компанияның негізгі мақсаты – өндірістік жарақаттардың және денсаулықтың нашарлауының алдын алу. Барлық жұмыс орындарында ережелер әзірленіп, қолданысқа енгізілді, олардың орындалуы жұмысшылардың барлық санаттары үшін міндетті. Біз қызметтің барлық салаларында Тапсырыс берушінің қауіпсіздік, еңбекті қорғау және денсаулық сақтау саласындағы талаптарын сөзсіз орындауға бар күш-жігерімізді саламыз.

Компания басшылығы ЕҚ, ДС және ҚОҚ бойынша толық жауапкершілікті өз мойнына алады, қызметкерлерді ЕҚ, ДС және ҚОҚ міндеттерін орындауға қажетті барлық нәрселермен қамтамасыз етеді, іске асырылу мониторингін кезеңді түрде жүргізеді және ЕҚ, ДС және ҚОҚ жүйесінің тиімділігі мен тиімділігін үнемі арттырып отырады.

Компания үнемі персоналды оқытуды және ЕҚ, ДС және ҚТ қамтамасыз ету үшін қажетті білімді тексеруді жүргізеді.

Саясаттың іске асырылуын бақылауды, мақсаттарды уақтылы талдауды және үздіксіз жетілдіруді Бас директор дың бақылауымен Компания басшылары жүзеге асырады.

«ГЕОКЕН» ҒӨО экологиялық саясаты

«ГЕОКЕН» ҒӨО қоршаған ортаға ең аз әсер ете отырып, Тапсырыс берушілердің талаптарын барынша қанағаттандыруға ұмтылады.

Ұйымның барлық қызметі Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне, қоршаған ортаны қорғау саласындағы нормативтік құжаттарға және қажет болған жағдайда ҚОӘБ жобаларына сәйкес жүзеге асады.

Компания өзінің экологиялық саясатын барлық Тапсырыс берушілер мен серіктестерге таныстырады. Қоршаған ортаны қорғау саясаты Компанияның әрбір қызметкеріне жеткізілді және оның орындалуына назар аударылады. Көшірмелер әр кеңседе барлығына қолжетімді.

Біздің компанияның экологиялық саясаты өндірістік қызметпен байланысты экологиялық аспектілерді анықтауға, экологиялық қауіпсіздік деңгейін арттыруға және зиянды өндірістік факторлардың қоршаған ортаға теріс әсерін азайтуға бағытталған.

Экологиялық саясатты жүзеге асырудың негізгі жолдары:

 • Қоршаған ортаны қорғау мәселелері Компанияның барлық қызметкерлері міндетіне жатады;
 • Компания басшылығының маңызды экологиялық аспектілерге үздіксіз мониторингі;
 • Мемлекеттік органдар жыл сайын рұқсат беретін шығарындылар шеңберінде қызметті жүзеге асыру;
 • өндіріс қалдықтарының түзілуін азайту және оларды қауіпсіз өңдеуді қамтамасыз ету;
 • Заң талаптарына сәйкес қалдықтарды уақтылы жою және жерді қалпына келтіруді қамтамасыз ету;
 • Компания барлық деңгейлерінің кері байланысын, сондай-ақ сыртқы кері байланыс пен аудит нәтижелерін ескере отырып, қоршаған ортаны басқару жүйесінің тиімділігін жүйелі түрде талдау;
 • Бақылау органдары мен қоғамға қоршаған ортаны қорғау шараларының орындалуын тексеру үшін барлық жағдайларды жасау;
 • Теріс экологиялық зардаптарға әкеп соғатын төтенше жағдайлардың алдын алу және жою бойынша шаралар қабылдау;
 • Өзінің өндірістік қызметіне байланысты экологиялық жағдайды ұдайы жақсарту;
 • Персонал мен халықтың денсаулығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
 • Қажет болған жағдайда Компания экологиялық саясатын қайта қарау, түзету және жетілдіру;
 • Экологиялық саясаттың іске асырылуын Бас директордың бақылауымен Компания басшылығы жүзеге асырады.

Экологиялық саясатты жүзеге асыру:

 • Қоршаған ортаға теріс әсерді азайтады;
 • Компанияның сыртқы және ішкі нарықтағы бәсекеге қабілеттілігін арттырады;
 • Компанияның капиталдануын және оның инвестициялық тартымдылығын арттырады;
 • «ГЕОКЕН» ҒӨО әлеуметтік жауапкершілік деңгейін көтереді.

«ГЕОКЕН» ҒӨО негізгі мақсаттары:

 • Өндірістік жарақат, 0ызметкер денсаулығының нашарлау жағдайларын болдырмау;
 • Бар қауіптерді алдын ала тану, тәуекелдерді, экологиялық аспектілерді бағалау және оларды қолайлы деңгейде ұстау;
 • Заң және нормативтік талаптарды орындау;
 • Тапсырыс берушілер, қоғам және Қызметкерлердің еңбек қауіпсіздігі бойынша талаптарын қоршаған ортаға ең аз әсер ете отырып қанағаттандыру;
 • Алдын алу және тәуекелге негізделген ойлау құралы ретінде әрекет ету;
 • Геологиялық-геофизикалық жұмыстар, инженерлік іздестіру және басқа да қызмет салаларында өз қызметін жоғары кәсіби деңгейде жүзеге асыру;
 • Жоғары білікті кадрларды тарту, көп жылдық тәжірибе мен заманауи технологияларды пайдалану арқылы бизнес-процестерді тұрақты бақылау, жетілдіру және нақты ұйымдастыру негізінде Тапсырыс берушілердің қажеттілігін барынша қанағаттандыруға ұмтылу.